Saturday, February 5, 2011

Thursday, January 13, 2011

Lohri Mubarak.

Lohri ka prakash, aap ki zindagi ko prakashmayi kar de
Jaise Jaise lohri ki aag tej ho, vaise vaise hi hamare dukhon ka ant ho