Thursday, January 13, 2011

Lohri Mubarak.

Lohri ka prakash, aap ki zindagi ko prakashmayi kar de
Jaise Jaise lohri ki aag tej ho, vaise vaise hi hamare dukhon ka ant ho